Tuesday, April 12, 2016

Satanism och övergrepp

Efter ett antal avslöjandena om nedystade övergrepp av högt uppsatta personer började på nytt en del media i Storbritannien för några år sedan våga skriva om rapporter om övergrepp av en typ som på svaga grunder under flera år hade utdefinierats som "icke-existerande".

Med andra ord övergrepp mot barn kopplade till "satanism".

Ett exempel kan vi se här.

Förändringen måste ses som betydelsefull. Efter den backlash som kom 1994-95 blev det närmast tabuerat att ens antyda att någon form av "satanistiska" övergrepp mot barn skulle kunna existera i sinnevärlden.

Det tabut började luckras upp i samband med Savile-affären. Man kan hoppas att den förändringen blir bestående. Att tro att "satanism" och övergrepp mot barn är två saker som aldrig kan sammanfalla är inte en speciellt rationell utgångspunkt.