Tuesday, July 26, 2011

Historien om Colonia Dignidad

/Om en sekt som begick övergrepp mot barn - och skyddades av Pinochet./

I mars 2005 greps Paul Schäfer, den över 80-årige ledaren för den tysk-chilenska sekten ”Colonia Dignidad”, i Argentina. Några månader senare, i augusti, tog slutligen de chilenska myndigheterna kontrollen över den koloni som styrdes av den sekt som Schäfer hade bildat 1961. Det innebär förhoppningsvis slutet på en över 40 år lång historia om övergrepp, mord och tankekontroll.

1961 flydde Schäfer Västtyskand för att undgå anklagelser om sexualbrott mot barn. Han hade ägnat åren efter andra världskrigets slut åt att ta arbeta med föräldralösa barn; han hade bland annat grundat ett barnhem. Men barnen verkar fara illa och grannar anmäler det till polisen. Polisen efterlyser honom, misstänkt för barnsexbrott, och Schäfer flyr till Chile.

Väl där lyckas han starta en tysk koloni, ”Colonia Dignidad”. Den grundar sig på ett medvetet försök att återupprätta den tyska landsbygdskulturen från 30-talet. Inga moderniteter är tillåtna och en säregen ”religiös” lära lärs ut. Medlemmarna får lära sig att endast den strängaste disciplin leder till kontakt med den högste guden.

Exakt vad Colonia Dignidads religion gick ut på verkar lite oklart. Och jag har stött på alla typer av påståenden, från att det skulle handla om en form av moralistisk ”kristendom” till att den skulle ha varit influerad av nazianstucken nyhedendom. Att det är så svårt att få fram detaljer om religionen, även från avhoppare, tyder kanske på att den egentliga kärnan i läran inte var några dogmer utan låg i disciplin, en kulturell regression tillbaka till 30-talet, och en slavisk underkastelse under ledaren.

I kolonin regleras sexlivet hårt, arbete värdesätts högt, olydiga bestraffas hårt, även kroppsligt, alla talar tyska, och man föds, växer upp och dör med en endast minimal kontakt med yttervärlden.

1966 rymde två män från kolonin. De berättade bland annat om sexuella övergrepp mot barn och diktaturmetoder. Anklagelserna leder till en statlig undersökningskommission 1968, som säger att allt verkar lagligt - och inte rekommenderar några åtgärder.

1973 kom Pinochets militärkupp. Då får kolonin uppenbarligen en ny roll. En rad undersökningar har kunnat visa att ett relativt stort antal av de som försvunnit under Pinochets kamp mot vänsteraktivister, försvann i Colonia Dignidad. Sekten fungerade som både förhörscentral, tortyrcentral - och troligen dödsläger. Idag är den nära relationen mellan Pinochets säkerhetspolis DINA och Colonia Dignidad bevisad. Vid polisrazzior har ett underjordiskt tunnelsystem, stora vapengömmor, och ett system av avancerad elektronisk övervakning upptäckts.

Förutom sexuella övergrepp och ”försvinnanden” av politiska fångar utmärktes Colonia Dignidad av sadism och allmän brutalitet. Flera av de män som lyckades fly berättade bland annat om hur Schäfer roade sig med att injicera kemiska substanser i unga pojkars testiklar, och även om hur de tvingades ta ”tankeförändrande” droger. Militärer som hade haft kontakt med kolonin, har för övrigt berättat om egendomliga ”religiösa” processioner med fackeltåg i kolonin.

Colonia Dignidad beskyddades under hela Pinochet-tiden, och även under flera år efter Pinochets fall stöddes den av flera höga politiker. Men tiden rann gradvis ut för Schäfer - och 2005 var spelet slut.

Efter att en domstol i hans frånvaro dömt honom (och 22 medhjälpare) bland annat för övergrepp på 26 barn greps han slutligen i Argentina. Några journalister hade upptäckt att han fanns där, och den chilenska och argentinska polisen lyckades tillsammans gripa honom.

Undersökningarna har senare visat att tusentals barn kan ha utsatts. Övergreppen verkade ha skett nästan öppet i kolonin, och många har förvånats över att det inte gått till åtal för länge sedan.

Efter att Schäfer efterlystes och flydde från Colonia Dignidad har den nya ledningen för sekten, som bytt namn till Villa Bavaria, distanserat sig från dess grundare. Det nya ledarskapet består för övrigt till stor del av män, som själv utnyttjats sexuellt som barn av Schäfer.

Annars kommer hela tiden nya avslöjanden.

Nyligen erkände en kvinna, som varit chefsläkare på sjukhuset på Colonia Dignidad, att hon torterat barn för att de varit olydiga, och för att de motsatte sig att bli sexuellt utnyttjade av Paul Schäfer.

Nu är Schäfer och många av hans medhjälpare gripna. . Men ingen vet förstås hur många slutna sällskap av förövare som inte avslöjats - och vilka som skyddar dem idag.

Erik Rodenborg 2006-03-01

No comments:

Post a Comment