Tuesday, July 26, 2011

Två viktiga böcker om rituella övergrepp

/Om Margaret Smiths "Ritual Abuse: what it is, why it happens, how to help" och Chrystine Oksanas "Safe Passage to Healing: A Guide for survivors of ritual abuse"./

Det finns många bra böcker om ämnet rituella övergrepp, som är skrivna av akademiker eller journalister. De kan innehålla mycket av värdefull information, men de bästa böckerna är ändå, som jag ser det, skrivna av överlevare. Dels finns det böcker som beskriver överlevarnas egna liv, men dessutom finns det böcker där överlevare ger en mer allmän översikt om rituella sadistiska övergrepp.

En sådan är Margaret Smiths "Ritual Abuse: what it is, why it happens, how to help". (Harper SanFrancisco) Den kom redan 1993 men är lika aktuell idag.

Margaret Smith (namnet är en pseudonym) utnyttjades i en förövargrupp som motiverade sina övergrepp med en förvirrad "gnostisk" lära. Det finns egentligen ingen koppling mellan "läran", som verkar hämtad från studier av gnostiska skrifter från de första århundradena efter Kristus, och de sadistiska övergrepp som praktiserades i gruppen. De liknar intill förväxling beskrivningar av övergrepp i en "satanistisk" kontext. På något sätt visas här hur "läran" i sådana grupper i grunden blir en förevändning som gränslösa sadistiska vuxna använder sig av för att tillfredställa sina perverterade önskningar.

Margaret Smith inte endast överlevde - hon har givit sitt bidrag till kampen mot sådana övergrepp genom att skriva en av de bästa böckerna som skrivits om ämnet.

Hon går igenom multipelpersonligheter på ett sådant sätt att även en utomstående kan förstå detta fenomen, som annars brukar inhöljas i någon sorts mystisk aura. Hon beskriver terapi för överlevare, de metoder som används av de utnyttjande grupperna, vilka förövarna är, samt gruppernas struktur och de olika typer av läror som brukar användas för att rättfärdiga övergreppen. Hon har ett speciellt kapitel om olika sätt att lämna förövargrupperna, och ett om hur förnekarna tar ifrån de utsatta deras verklighet med sina teorier om "falska" och "inplanterade" minnen.

En annan bok skriven av en överlevare är Chrystine Oksana, Safe Passage to Healing: A Guide for survivors of ritual abuse (Harper Perennial 1994; finns i senare upplagor). Hon har också en översikt över rituella övergrepp, metoder och grupper. Men tonvikten är här mer på helande. Safe Passage to Healing är en självhjälpsbok, med stora likheter med The Courage to Heal. Skillnaden är att Safe Passage...inriktar sig på just rituella sadistiska övergrepp. Den innehåller idéer som både är till hjälp i ett minnesarbete och när det gäller att försöka behålla sin trygghet. Med tanke på hur få terapeuter det finns som tar dessa övergrepp på allvar, (och med tanke på hur dyra och svårtillgängliga terapeuter ofta är!) fyller Oksanas bok en mycket stor funktion.

Erik Rodenborg 2003-11-04

No comments:

Post a Comment